TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

หลักสูตรขับรถ10 ชั่วโมง

🌏   หลักสูตรขับรถ10 ชั่วโมง

สอนขับรถยนต์ 10 ชั่วโมง (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว)
สำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและทักษะในการขับขี่

ราคาหลักสูตร 3,900 บาท

โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก


                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น