TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

อบรมสอบใบอนุญาตขับขี่-ฝึกท่าสอบ

🌏   อบรมสอบใบอนุญาตขับขี่-ฝึกท่าสอบ

หลักสูตรอบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง
 + เรียนเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ ท่า 2 ชั่วโมง ราคา 1,500 บาท
(นักเรียนต้องมีพื้นฐานการขับรถมาแล้วเท่านั้น สถานที่เรียนสนามฝึกหัดขับรถบรมราชชนนี)
หลักสูตรนี้ เฉพาะผู้ต้องการทำใบขับขี่ (ขอใหม่) กับกรมการขนส่งทางบกฯ เท่านั้น โดยผู้เรียนจะได้อบรมภาคทฤษฎีจำนวน 4 ชั่วโมง และเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า จำนวน ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองผลการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อนำไปติดต่อขอสอบใบขับขี่จริงกับทางกรมการขนส่งทางบกฯ ต่อไป
1. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงกำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด


หน้าสำนักงานขนส่งสวนผักเขตพื้นที่ 2 และ สนามฝึกขับรถบรมราชชนนี 
รอบเช้า เวลา
08.00 น- 13.00 น.
 รอบบ่าย เวลา
11.00 น. - 16.00 น.
ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
(2ชั่วโมง)
(2 ชั่วโมง)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1 ชั่วโมง)
(1 ชั่วโมง)
การขับรถอย่างปลอดภัย
(1 ชั่วโมง)
(1 ชั่วโมง)
จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
            (1 ชั่วโมง)
            (1 ชั่วโมง)
การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
2. ภาคปฏิบัติเรียนเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ ท่า 2 ชั่วโมงสอนภาคปฏิบัติ โดยครูฝึกที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกฯ จำนวน 2 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเข้าท่าสอบ 3 ท่า ที่จะต้องทำการสอบกับกรมการขนส่งทางบก พร้อมเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์ (รวมค่ารถยนต์-ค่าน้ำมัน-ครูฝึกสอน-สนามฝึกหัดขับรถ)


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
- ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- ต้องมีพื้นฐานการขับรถมาแล้ว แต่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ (ขอใหม่เท่านั้น)

หลักฐานการสมัครเรียน
- บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ใบ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สถานที่เรียน : โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 3)
สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่ ที่สนามฝึกหัดขับรถถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย จะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ การเดินทางสะดวกมากครับ มีรถตู้โดยสาร และรถเมล์วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนหลายสาย เมื่ออบรมเสร็จสามารถนำใบรับรองไปติดต่อขอสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบก ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น