TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

ข้อสอบใบขับขี่2560 พร้อมเฉลย

🌏   ข้อสอบใบขับขี่2560 พร้อมเฉลย

กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศถึงการปรับหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่ใหม่ ... ทดสอบข้อเขียนหรือตอบคำถามจากโจทย์ (คำถามมี 50 ข้อ ต้องตอบให้ถูก 45 ข้อขึ้นไป)

โดยกรมขนส่งทางบกได้ปรับการสอบใบขับขี่ให้มีความยากขึ้น โดยจากเดิมที่ต้องมีการสอบข้อเขียน 30 ข้อ ปรับให้เป็น 50 ข้อ และผู้เข้าสอบจะต้องทำคะแนนให้ได้ 90% ขึ้นไปจึงจะผ่านการสอบ ซึ่งเดิมใช้เพียง 75% เท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เชื่อว่าเกิดจากความขาดจิตใต้สำนึกของผู้ขับขี่โดยการสอบใบขับขี่นั้น คอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกจากข้อสอบที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด 1,000 ข้อ โดยมีเนื้อหาข้อสอบดังนี้โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก


                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น