TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

เกี่ยวกับเรา

🌏   เกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยเรื่องกฎระเบียบ วินัย มารยาท ขาดความรับผิดชอบและประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน จากปัญหาดังกล่าว เราจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ภาคเอกชน ที่มีสนามฝึกสอนขับรถมาตรฐานและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรรหาครูฝึกมืออาชีพและมีประสบการณ์ ทั้งชาย หญิง เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ จนสามารถสอบใบขับขี่และอบรมสอบใบขับขี่ที่สนามได้เลย โดยมีสถิติผู้เรียนและสอบใบขับขี่ได้มากกว่า 80% ในครั้งแรกและสอบผ่าน 100% ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ด้วยคุณภาพและมาตรฐานดังกล่าว จึงทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนขับรถกับทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

บริหารงานโดย
คุณศิริพร นุ่มยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล

ออกแบบเครื่องทดสอบปฏิกิริยาและสายตาแบบอัตโนมัติ รับรองโดยกรมขนส่งฯ


ออกแบบเครื่องทดสอบข้อเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ รับรองโดยกรมขนส่งฯ

เป็นผู้ร่วมร่างหลักสูตรโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่สอบใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง โดยการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกฯ จากประสบการณ์กว่า 10 ปี เราได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อาทิ 

1. การออกแบบสนามฝึกสอนที่มีความต่อเนื่องของท่าฝึก และจำนวนหลายช่องฝึกทำให้ผู้เรียนไม่ต้องรอคิวนาน และสามารถเปลี่ยนความเร็วรถในสนามได้ เนื่องจากเป็นสนามมาตรฐานขนาดใหญ่

2. หลักสูตรการเรียนการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งใบขับขี่และสามารถขับรถได้จริงบนท้องถนน

3. การตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งเรื่องของเวลาเรียนและการสอบใบขับขี่
- เมื่อผู้เรียนได้เรียนครบชั่วโมงตามหลักสูตรแล้ว สามารถสอบใบขับขี่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอสอบพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่ยังเรียนไม่จบ เพราะจะทำให้ต้องเสียเวลามาสอบอีก 1 วัน และต้องรอทั้งวันกว่าจะได้สอบ
- สถานที่สอบและอบรมอยู่ใกล้กับขนส่งฯ ดังนั้นผู้เรียนเมื่อสอบผ่านแล้ว สามารถนำใบรับรองไปทำใบขับขี่ได้ภายในวันเดียวกัน
- โรงเรียนสามารถจัดสอบใบขับขี่ได้ทุกวัน ดังนั้นผู้เรียนสามารถกำหนดวันสอบได้เอง โดยไม่ต้องไปเสียเวลาลางาน เป็นต้น

กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์

ปัจจุบันมีผู้สนใจ ประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการเป็นจำนวนมาก และเรา คือ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ปัจจุบันเรามีโรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านการรับรองแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการในเครือแอดวานซ์ อีกมากกว่า 10 แห่ง ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  โดยเราจะให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอน

1. การออกแบบอาคารและสนามฝึก สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการขนส่งฯ
2. หลักสูตรกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ
3. เครื่องทดสอบข้อเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) รุ่นใหม่ Advance Model
4. เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตา
5. หนังสือประกอบการเรียน การสอน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ และยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง  โทร.045-953139, 092-2298229, 062-4192555


เน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่อาเซี่ยน

ดังนั้นผู้เรียนกับทางโรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์ จะไม่ใช่เพียงแค่ขับรถเป็น และสอบใบขับขี่ได้เท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้ขับขี่ที่มีทักษะ และจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพของลูกหลานในสังคมไทยสืบไป

"ใบขับขี่ไม่ได้มีไว้ขาย ถ้าอยากได้ต้องมาเรียน"โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก


                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com
โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139  โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139 โรงเรียนสอนขับรถอุบลแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถอุบล 045953139

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น