TEL.092 229 8229
062 419 2555
045 953 139

ตารางการสอบใบขับขี่ ปี 2560

🌏   ตารางการสอบใบขับขี่ ปี 2560 โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล

เดือนตุลาคม 2560
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

1


2
3
4
5
6
7
8


9
10
11
12
13
14
15


16
17
18
19
20
21
22


23
24
25
26
27
28
อบรม
อบรม
29
สอบ สอบ
สอบ สอบ
30
31


เดือนพฤศจิกายน 2560
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT1
2
3
4


5


6
7
8
9
10
11
อบรม
รอบที่ 1
12
สอบ สอบ
รอบที่ 1
13
14
15
16
17
18
19
สอบ 
สอบ
20
21
22
23
24
25
อบรม
รอบที่ 2
26
สอบ สอบ
รอบที่ 2
27
28
29
30
28
อบรม อบรม


สอบภาคทฤษฎี
สอบขับรถยนต์
สอบขับรถจักรยานยนต์
โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบล advanceubon โรงเรียนสอนขับรถอุบล แอดวานซ์อุบลadvanceubon 


โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล

        

เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ที่นี่ ได้เลย
รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

                                         045-953139, 092-2298229, 062-4192555
                                         AUB_1, AUB_2
                                         โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์อุบล
                                         www.advanceubon.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น